Karta sieciowa Modem Hub Router Switch Bridge Transceiver Inne technologie
 

strzalkaSwitch

Przełącznik (ang. switch) to urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej. Przełącznik to urządzenie pracujące w warstwie drugiej modelu OSI, (łączę danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramek między segmentami.

Przełączniki określa się też mianem wieloportowych mostów (ang. bridge) lub inteligentnych koncentratorów (ang. hub) - przełącznik używa logiki podobnej jak w przypadku mostu do przekazywania ramek tylko do docelowego segmentu sieci (a nie do wszystkich segmentów jak koncentrator), ale umożliwia połączenie wielu segmentów sieci w gwiazdę jak koncentrator (nie jest ograniczony do łączenia dwóch segmentów jak most).

modem_schemat
lupaRys.1.Switch

Działanie

W celu ustalenia fizycznego adresata używają docelowego adresu MAC, zawartego w nagłówku ramki Ethernet. Jeśli przełącznik nie wie, do którego portu powinien wysłać konkretną ramkę, zalewa (flooding) wszystkie porty za wyjątkiem portu, z którego ramkę otrzymał. Przełączniki utrzymują tablicę mapowań adres MAC<->port fizyczny, której pojemność jest zwykle określona na 4096, 8192 lub 16384 wpisów. Po przepełnieniu tej tablicy, nowe wpisy nie są dodawane (chyba, że któryś stary wygaśnie), a ramki 'zalewane' są do wszystkich portów (za wyjątkiem portu, którym ramka dotarła do przełącznika).

Przełączniki ograniczają domenę kolizyjną do pojedynczego portu, dzięki czemu są w stanie zapewnić każdemu hostowi podłączonemu do portu osobny kanał transmisyjno-nadawczy, a nie współdzielony, tak jak koncentratory.

Na przełącznikach zarządzalnych można również wydzielać VLAN-y, czyli wirtualne podsieci LAN. Porty należące do różnych VLANów nie 'widzą' swoich transmisji - do wymiany informacji pomiędzy różnymi VLANami używa się routerów. Porty do VLANów przypisywane są statycznie lub na podstawie adresu MAC podłączonej stacji (opisuje to protokół GVRP, Generic VLAN Registration Protocol, dostępny na większych przełącznikach). VLANy pomiędzy dwoma podłączonymi do siebie przełącznikami przenosi specjalny rodzaj połączenia - trunk. W standardzie IEEE 802.1Q każda ramka wysyłana przez trunk opatrzona zostaje 4-bajtowym polem, w ramach którego przenoszony jest również identyfikator VLANu (tak, by odbierający ramki przełącznik był w stanie wysłać ramkę do odpowiedniego VLANu). W związku z tym ramki tzw. tagowane, czyli oznaczane, mogą mieć maksymalnie długość do 1522 bajtów.

modem_schemat
lupaRys.2.Switch schemat połączenia

Obecnie na rynku obecne są również przełączniki routujące (tzw. przełączniki 3 warstwy modelu OSI).

 

 

up


Optymalizacja pod:Opera 8.5+|Firefox 1.5+|Internet Explorer 6.0+|rozdzielczośc:1024x768|firefox|opera|