Karta sieciowa Modem Hub Router Switch Bridge Transceiver Inne technologie
 

strzalkaRouter

Router to urządzenie sieciowe, które określa następny punkt sieciowy do którego należy skierować pakiet danych. Ten proces nazywa się routingiem (czasem też trasowaniem). Routing odbywa się na warstwie trzeciej modelu OSI.
Routing jest najczęściej wiązany z protokołem IP, choć są w użyciu inne, mniej popularne protokoły.

modem_schemat
lupaRys.1.Router.

Pierwotne routery z lat sześćdziesiątych były komputerami ogólnego przeznaczenia. Chociaż można używać zwykłych komputerów do routingu, nowoczesne szybkie routery to wysoce wyspecjalizowane urządzenia. Zazwyczaj mają wbudowane dodatkowe elementy w celu przyśpieszenia zwykłych czynności takich jak przekazywanie pakietów.
Wprowadzono również inne zmiany w celu zwiększenia pewności działania, takie jak zasilanie z baterii, pamięć trwała zamiast magnetycznej.
Router musi być podłączony przynajmniej do dwóch sieci komputerowych. Istnieją specjalne routery zwane one-armed router, używane do routingu pakietów w środowisku sieci wirtualnych (ang. virtual lan). W tym przypadku przyłączenie routera do różnych sieci odbywa się po tym samym łączu fizycznym.
Router tworzy i utrzymuje tablicę routingu, która przechowuje najlepsze ścieżki do pewnych punktów sieci i metryki związane z tymi ścieżkami.
Routery obsługują interfejsy wszystkich standardowych technologii LAN i mają liczne zastosowania.
modem_schemat
lupaRys.2.Router- schemat.
Zastosowanie
Głównym zastosowaniem routerów jest łączenie sieci lokalnej z sieciami spoza jej domeny. Ma to trzy ważne implikacje dla konstrukcji sieci.
  • Po pierwsze, sieć rozległa (WAN) wyraźnie przekracza zakres domeny sieci LAN. Do łączenia różnych sieci lokalnych rozproszonych po tak dużych regionach geograficznych, na jakie pozwalają technologie transmisji dalekiego zasięgu, niezbędne są routery. Technologiami takimi są dedykowane linie dzierżawione oraz obwody przełączane.

  • Po drugie, wiele domen sieci lokalnych może koegzystować we (względnej) wzajemnej bliskości. Pojedynczy budynek biurowy może na przykład zawierać wiele sieci LAN przeznaczonych dla wielu różnych grup roboczych. Jeśli względy bezpieczeństwa uzasadniają pewien stopień separacji, ale nie w stopniu uniemożliwiającym wzajemne łączenie sieci, to sieci te najlepiej łączyć nie za pomocą mostów, lecz przy użyciu routerów. Routery zapewniają bowiem nieco większe bezpieczeństwo, dzięki mechanizmom, takim jak listy kontroli dostępu, i pozwalają na efektywne łączenie sieci z zachowaniem integralności ich domen warstwy 2: tak kolizji, jak i rozgłaszania.

  • Trzecia konsekwencja wynika z wymagań dotyczących wydajności. Sieci Ethernet mogą osiągnąć tak wielkie rozmiary, że zaczną ulegać samosegmentacji. Na przykład, w budynku może istnieć sieć Ethernet, w której działają 1024 urządzenia. Jeśli obsługiwane przez tę sieć aplikacje używają transmisji rozgłoszeniowych warstwy 2, to całkiem możliwe, że łączenie segmentów sieci LAN mostami lub przełącznikami wcale nie zwiększy jej wydajności. Umożliwi jedynie segmentację domeny kolizji sieci LAN, lecz nie jej domeny nadawania. W takiej sytuacji router stanowić może jedyne praktyczne rozwiązanie problemu.

na_gore

Optymalizacja pod:Opera 8.5+|Firefox 1.5+|Internet Explorer 6.0+|rozdzielczośc:1024x768|firefox|opera|