Karta sieciowa Modem Hub Router Switch Bridge Transceiver Inne technologie
 

strzalkaModem

 

Modem służy do przesyłania danych pomiędzy komputerami za pomocą linii telefonicznych. By transmisja poprzez łącza telefoniczne była możliwa, konieczne jest przekształcenie sygnału cyfrowego w analogowy, który musi mieścić się w przedziale częstotliwości przenoszonych przez linię telefoniczna tj. pomiędzy 300Hz i 3,4 kHz. Proces ten nazywamy modulacją.
Działanie odwrotne polegające na wychwyceniu w odbierany, sygnale analogowym zakodowanych bitów przesyłanego sygnału cyfrowego nazywamy demodulacją. Modem więc jest to urządzenie, które dzięki procesowi modulacji i demodulacji sygnału umożliwia przesyłanie danych pomiędzy dwoma terminalami oddalonymi od siebie na znaczna odległość.

modem
lupaRys.1.Modem


Zadania modemu nie sprowadzają się jednak tylko do samej modulacji i demodulacji. Modem musi jeszcze przyjąć do bufora wejściowego dane przesyłane z komputera, zestawić żądane połączenie(wybrać numer), zdecydować co zrobić gdy numer jest zajęty, wreszcie zadbać o taka prędkość zestawionego połączenia i uzgodnienie z modemem znajdującym się na drugim końcu linii optymalnej prędkości transmisji. Proces ten nazywany jest negocjacją protokołu i realizowany jest zawsze na początku każdego połączenia.
Dial-Up to tzw. dostęp "wdzwaniany" do Internetu. W celu korzystania z Internetu komputer musi być wyposażony w modem (zewnętrzny lub wewnętrzny), który w tradycyjny sposób wybiera numer dostępowy innego "modemu" u operatora, identyfikator użytkownika poprzez login i hasło, następnie włącza się do zasobów światowej sieci.

Prędkość połączenia modemowego jest zależna od posiadanego chipsetu (chipset - jest to główny procesor modemu, który umożliwia zamianę danych na analogowe sygnały telefoniczne, a także wykonywanie rozkazów AT. Można powiedzieć, że czym nowszy model chipsetu tym można uzyskać większe szybkości połączenia (jednak sprawdza się to tylko, gdy nowsza wersja chipsetu obsługuje nowszą wersję protokołu). Najbardziej znane są chipsety firm: Conexant (dawna nazwa Rockwell), Lucent, Motorola, UMC, Sierra, etc.

Oto przykład polecenia AT powodującego wybranie numeru 123456 za pomocą kodów DTMF (wybieranie tonowe): ATDT123456.
Modem jest jednym z bardziej skomplikowanych urządzeń peryferyjnych, którego jednostką centralna jest tzw. Data Pump, czyli specjalizowany układ scalony odpowiadający za modulację i demodulację transmitowanych sygnałów. Układ ten wyposażony jest we własny procesor sygnałowy DSP (Digital Signal Procesor) charakteryzujący się dużą mocą obliczeniową. Pamięć RAM " zaszyta " w układzie Data Pump zawiera procedury obsługi modulacji zgodny ze standardamiITU-T stosowanych w modemach.
Interfejsem łączącym modem i linię telefoniczną jest tzw. układ styku, który odpowiedzialny jest za galwaniczne izolowanie modemu od linii telefonicznej oraz jest tym elementem urządzenia, który realizuje dekadowe wybieranie numeru telefonicznego. Przekaźnik jako element składowy układu styku pełni w modemie taką samą rolę jak "widełki" w aparacie telefonicznym. Z uwagi na f-cję układu styku, który jest interfejsem liniowym modemu, musi on spełnić określone wymogi dotyczące współpracy z siecią telekomunikacyjną danego operatora telekomunikacyjnego.

W skład kontrolera modemu wchodzi drugi, pracujący niezależnie procesor, który odpowiedzialny jest za komunikację modemu ze współpracującym komputerem PC, interpretację komend AT Hayes oraz zestawieniem połączenia tzw. Call Progress. Procedury programu "zaszytego" w Rom'ie tego procesora gwarantuje rozpoznawanie sygnałów zgłoszenia centrali, sygnału zajętości oraz prądu dzwonienia. Zadaniem kontrolera jest również korekcja, kompresja i dekompresja przesyłanych danych w czasie rzeczywistym, którą można przeprowadzić dzięki wbudowanej pamięci RAM spełniającej rolę bufora we/wy. Około 70% modemów znajdujących się obecnie na rynku posiada Data Pump firmy Rockwell, a pozostałe 20% urządzenia rezydują układy AT&T, Cirrus Logic oraz Motorola, które to charakteryzują się porównywalną mocą obliczeniową i funkcjonalnością. Dlatego też o jakości modemu decyduje przede wszystkim układ styków oraz w mniejszym stopniu program sterujący kontrolerem zawartym w pamięci ROM.
Niezależnie od sposobu podłączania modemu do komputera PC jest on widziany przez oprogramowanie jako urządzenie podczepione do portu szeregowego komputera.

Modem zawiera kilka podstawowych bloków funkcjonalnych:

modem_schemat
lupaRys.2.Modem- schemat budowy.
  • mikrokontroler (ang. MAC - Modem Advanced Controller)
  • blok analogowy (ang. MAP Modem Analog Peripheral)
  • interfejs komputera (V.24/RS-232)
  • interfejs linii telefonicznej
  • blok przełączników, wyświetlaczy, głośnika, itd.

 

Modemy dzielimy na trzy rodzaje: wewnętrzne w postaci karty rozszerzającej mocowanej do jednego z gniazd na płycie głównej - ISA lub PCI, zewnetrzne oraz USB.

na_gore

Optymalizacja pod:Opera 8.5+|Firefox 1.5+|Internet Explorer 6.0+|rozdzielczośc:1024x768|firefox|opera|